Portlandský beton

I když všechny portlandský cement je v podstatě stejný, osm druhy cementu jsou vyráběny pro splnění různých fyzikální a chemické požadavky pro specifické aplikace: Typ I je univerzální portlandský cement vhodný pro většinu použití. Typ II se používá pro konstrukce ve vodě nebo v půdě, které obsahují malé množství síranu, nebo při hromadění tepla je problém. Typ III cement poskytuje vysokou pevnost v počátečním stavu, obvykle za týden nebo méně. IV mírní typu teplo, které vzniká hydratací, který se používá pro masivní betonové konstrukce, jako jsou přehrady. Typ V cement odolává chemickému útoku půdy a vody vysoko v sulfáty. Druhy IA, IIA a IIIA jsou tmely používané při výrobě vzduchu strhávány betonu. Mají stejné vlastnosti jako typy I, II, a III, kromě toho, že mají malé množství vzduchem unášeny materiálů v kombinaci s nimi. Bílý portlandský cement se vyrábí ze surovin, které obsahují málo nebo žádné železo nebo mangan, jsou látky, které dávají běžného cementového jeho šedou barvu.